Skadeservice

Skadeservice

Søren’s skadeservice udfører alle former for reparationer, genopbygning, oprydning, og rengøring når De har haft en skade.
Vi sørger for al koordinering i forbindelse med arbejdets udførelse, og står inde for at levere den sædvanlige høje kvalitet vi er kendt for.

Vores kunder er forsikringsselskaber, virksomheder, og private, som ønsker en professionel styring af forløbet.

Vi tilbyder:

• Sikring efter indbrud og hærværk
• Opsugning og bortledning af vand
• Affugtning og fugtmåling
• Skimmel bekæmpelse
• Genopbygning / håndværkerarbejde
• Oprydning samt bortskaffelse af affald
• Rengøring og desinficering
• Rengøring af løsøre